Stowarzyszenie Promyk
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI
STATUT
WŁADZE STOWARZYSZENIA
CENTRUM
PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNA SZKOŁA
NASZE CERTYFIKATY
GALERIA
AKTUALNOŚCI
SPONSORZY
WYDARZENIA
NAPISZ DO NAS
PRZETARGI
ROZBUDOWA CENTRUM
ENERGIA ODNAWIALNA
SPRAWOZDANIA
      Z DZIAŁALNOŚCI12-100 SZCZYTNO
ul. PASYMSKA 21A
tel/fax (089) 623-12-26
NIP 745-17-18-387
REGON 519549827

Dojazd:
mapka
Kliknij, aby powiększyć!Zachęcamy do odprowadzenia 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Ankieta rekrutacyjna

Ankietę można pobrać również w pliku tekstowym Word: pobierz »


Centrum Aktywności zawodowej i Społecznej - szansą dla osób
niepełnosprawnych w powiecie szczycieńskim.

Bezpłatne szkolenia dotyczące zdobycia nowych umiejętności potrzebnych w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku 18-55 lat


Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem.
Nasza ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych w wieku 18-55 lat, zarejestrowanych bądź nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z terenu powiatu szczycieńskiego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenia, przygotowaliśmy krótki zestaw pytań, który pozwoli nam lepiej poznać Państwa: umiejętności, doświadczenie i oczekiwania.

I. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:

PESEL:

Nr dowodu osobistego:

Wiek:

Adres zameldowania:

Miejscowość:

Ulica, numer:

Kod pocztowy:

Powiat:

Województwo:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

II. Dane do rekrutacji (proszę wybrać właściwą odpowiedź):

1. Czy Pan(i) jest osobą
     niepełnosprawną?

TAK     NIE

2. Jaki stopień niepełnosprawności
     posiada Pan(i)?

3. Czy jest Pan(i) bezrobotny(a)?

TAK     NIE

4. Czy jest Pan(i) zarejestrowany(a)
     w Urzędzie Pracy?

TAK     NIE

5. Jakie jest Pana(i) wykształcenie?

III. Czy jest Pan(i) zainteresowana bezpłatnym szkoleniem, podno- szącym Pana(i) umiejętności, pewność siebie i doświadczenie, które by znacząco zwiększyły możliwości znalezienia pracy i zatrudnienia?

TAK     NIE

1. Czy potrzebował(a)by Pan(i) szkolenia dotyczącego skutecznego zaprezen- towania pracodawcy, pisania CV i umiejętności posługiwania się komputerem?

TAK     NIE

2. Czy ma Pan(i) komputer w domu?

TAK     NIE

3. Czy potrafi Pan(i) obsługiwać komputer i Internet?

TAK     NIE

4. Czy ma Pan(i) dostęp do Internetu?

TAK     NIE

5. Czy zainteresowany był(a)by Pan(i) bezpłatnymi poradami z zakresu:

Psychologiczne
Zawodowe
Prawne
Socjalne

6. Proszę uzasadnić chęć udziału w bezpłatnych szkoleniach i poradnictwie (maksymalnie 6 zdań):

IV. Oświadczenie

Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, ze projekt Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej- szansa dla osób niepełnosprawnych w powiecie szczycieńskim jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.2. Przedziwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1. Aktywność zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniu społecznemu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997,Dz.U.Z 2002R. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” w Szczytnie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane w trakcie rejestracji konto e-mail w rozumieniu art. 10 ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 , poz. 1204).

Jeśli zostanę zakwalifikowany/a do projektu, będę dobrowolnie uczestniczył w bezpłatnym pakiecie szkoleniowym, dotyczącym: asertywności, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, kursu komputerowego oraz będę korzystał z bezpłatnego poradnictwa w Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej.

   

KRS 0000160511

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Strona utrzymywana non-profitowo na serwerach firmy
Agencja SEO Skuteczni.pl