Stowarzyszenie Promyk
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI
STATUT
WŁADZE STOWARZYSZENIA
CENTRUM
PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNA SZKOŁA
NASZE CERTYFIKATY
GALERIA
AKTUALNOŚCI
SPONSORZY
WYDARZENIA
NAPISZ DO NAS
PRZETARGI
ROZBUDOWA CENTRUM
ENERGIA ODNAWIALNA
SPRAWOZDANIA
      Z DZIAŁALNOŚCI
DOKUMENTY12-100 SZCZYTNO
ul. PASYMSKA 21A
tel/fax (089) 623-12-26
NIP 745-17-18-387
REGON 519549827

Dojazd:
mapka
Kliknij, aby powiększyć!Zachęcamy do odprowadzenia 1,5% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Witamy na stronach stowarzyszenia "Promyk"


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA
NASZEGO PROFILU NA FACEBOOKU:


Aby dokonać wpłaty darowizny na konto Stowarzyszenia Promyk za pomocą kodu QR,
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Otwórz aplikację bankową na swoim smartfonie lub urządzeniu mobilnym. Upewnij się, że aplikacja obsługuje skanowanie kodów QR.
  2. Uruchom funkcję skanowania kodów QR w aplikacji bankowej.
  3. Zeskanuj kod QR za pomocą kamery Twojego urządzenia. Upewnij się, że kamera jest skierowana na kod QR i że jest on widoczny na ekranie urządzenia.
  4. Po zeskanowaniu kodu QR, aplikacja bankowa powinna automatycznie wczytać informacje zawarte w kodzie, takie jak numer rachunku i kwota darowizny. Upewnij się, że te informacje są poprawne.
  5. Sprawdź jeszcze raz, czy numer rachunku i kwota darowizny są poprawne. Jeśli są, potwierdź transakcję.
  6. Po potwierdzeniu transakcji, Twoja aplikacja bankowa powinna wyświetlić potwierdzenie wpłaty. Upewnij się, że zapiszesz lub wydrukujesz to potwierdzenie dla swoich własnych potrzeb.

To wszystko!
Dzięki tym instrukcjom powinieneś być w stanie dokonać wpłaty darowizny
na konto Stowarzyszenia Promyk za pomocą kodu QR


A może chcesz przekazać nam 1,5 % ze swojego podatku?

Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer
KRS 0000160511
i kwotę 1,5% należnego podatku.
Stowarzyszenie "Promyk" podjęło współpracę z inicjatywną grupą
Radnych Szczycieńskich w wyniku której zrealizowano projekt pod nazwą:

Szczytno bez wad postawy - Szczytno Zdrowe miasto Mazur

Dzięki grantowi z Fundacji PZU oraz wsparciu sponsorów szczycieńskich
(Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Safilin, Fabryka Klimatu,
Natur House, RAFF STUDIO oraz SOC CREATION)
otrzymaliśmy środki finansowe
na prowadzenie działań diagnozujących problem
w szczycieńskich szkołach.

W ramach programu pod nazwą:
"Szczytno bez wad postawy-Szczytno Zdrowe miasto Mazur"
objęto badaniami przesiewowymi w kierunku
wykrycia nieprawidłowej postawy ciała i nadwagi
u 179 dzieci w wieku 6-8 lat.

Prowadzony program miał na celu:
-zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie postawy ciał, nadwagi i otyłości dzieci,
-przeciwdziałanie jej pogłębieniu oraz wytworzenie nawyku prawidłowej postawy,
-zmiana trybu życia na bardziej aktywne oraz eliminowanie czynników, które wpływają na powstawanie wad postawy.

W ramach realizacji projektu w styczniu 2022 r.
wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów
Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie
w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami
przebadał bezpłatnie uczniów klas pierwszych
szczycieńskich szkół podstawowych.Uwaga

Pacjenci Centrum
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
w Szczytnie.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 28.05.2020 r.
rozpoczynamy realizację planowych zabiegów rehabilitacyjnych
(oprócz masażu leczniczego i hydroterapii)


z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Zabiegi, których nie zrealizowano w okresie od 16.03-27.05.2020 r. zostaną przesunięte i wykonane w pierwszym możliwym terminie po ustaniu obostrzeń epidemiologicznych.

O terminie wykonania powiadomimy telefonicznie.

INFORMACJA DODATKOWA:

1. Do odwołania zawieszone są zabiegi z zakresu hydroterapii i masażu leczniczego.
2. Przyjmowani są pacjenci z zaległymi i bieżącymi skierowaniami pilnymi.
3. Dopuszcza się skierowanie pacjenta na wizytę fizjoterapeutyczną.
4. Ze względu na obowiązujące zaostrzenia epidemiologiczne każdy pacjent proszony jest o posiadanie indywidualnych środków ochrony osobistej.
5. Przy wejściu konieczna jest dezynfekcja rąk.Od dnia 04.05.2020 r.

Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne
uruchamia zabiegi rehabilitacyjne dla osób:


• ze schorzeniami wymagającymi
pilnej interwencji rehabilitacyjnej

• dzieci do lat 3


UWAGA!!!

Dopuszcza się możliwość
weryfikacji skierowań pilnych
poprzez wykonanie wizyty fizjoterapeutycznej.
Wszystkie zabiegi będą odbywały się w reżimie sanitarnym.


PROSIMY O RESTRYKCYJNE
PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ.


Stowarzyszenie „Promyk” realizuje projekt
Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym
"Kraina Promyka"


Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym ze Szczytna, w zakresie kompetencji społecznych, inicjatywności i kreatywności, poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród dzieci.

Działania w ramach projektu

1. Zajęcia wspierające kompetencje kluczowe dzieci w zakresie kompetencji społecznych, inicjatywności i kreatywności.
a)zajęcia plastyczne
b) zajęcia z folklorem
c) zajęcia naukowo-przyrodnicze
d) zajęcia matematyczno-konstrukcyjne
e) zajęcia z komunikacji
f) zajęcia teatralne

2. Wycieczki, w tym: do Mazurolandii, do Muzeum Warmii i Mazur w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, do Leśnego Arboretum Warmii i Mazur, do ZOO w Gdańsku, do Ogrodu Botanicznego w Warszawie, do Centrum Nauki Kopernik , do Chaty Mazurskiej w Szczytnie, do Pracowni Ceramiki Artystycznej w Szczytnie.

3. Zajęcia dla rodziców/opiekunów w zakresie wspierania edukacji i rozwoju dzieci. Planujemy organizację warsztatów, w tym między innymi: Warsztaty dla „Twórcze dłonie”, Kreatywne warsztaty plastyczne, Edukacja ekologiczna przedszkolaka, Recepta na pamięć - 10 rad dla nauczycieli i rodziców w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, Spotkania z glottodydaktyką" .

4. Zajęcia rozwijające umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych

Projekt realizowany będzie do czerwca 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie (dla rodziców i opiekunów, dzieci i nauczycieli)oraz regulamin rekrutacji, dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia (sekretariat), a także na stronie internetowej www.promyk.org.pl

Stowarzyszenie, stosownie do potrzeb, zapewnia uczestnikom możliwość skorzystania z usług dostępowych:
*tłumacz języka migowego
* asystent osoby niepełnosprawnej.

Koordynator projektu: Arkadiusz Niewiński, tel. 602 605 812

Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji Kraina Promyka
Formularz rekrutacyjny dot. dzieci KRAINA PROMYKA
Formularz rekrutacyjny dot. nauczyciele KRAINA PROMYKA
Formularz rekrutacyjny dot. rodzice KRAINA PROMYKA.docx


Stowarzyszenie „Promyk” realizuje projekt
„Otwarci na wyzwania – rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie”


Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji przyrodniczych i cyfrowych oraz kształtowanie postaw wśród uczniów NZPS, a także wzrost kompetencji nauczycieli i kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Podczas realizacji projektu placówka zostanie wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informatyczne.

Działania w ramach projektu

1.Zajęcia wspierające rozwój kompetencji przyrodniczych i cyfrowych uczniów oraz rozwijające kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową

BLOK I: Edukacja o charakterze przyrodniczym „Bliżej natury”, w tym:

* Zajęcia wspierające rozwój kompetencji przyrodniczych i cyfrowych uczniów
* Zajęcia w "Sali doświadczania świata"
* Wycieczka do gospodarstwa rolnego, i inne

BLOK II: Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
3. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności.
4. Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych poprzez realizację warsztatów w zakresie wspierania rozwoju i edukacji dzieci.

Projekt realizowany będzie do lipca 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie (dla rodziców i opiekunów, dzieci i nauczycieli)oraz regulamin rekrutacji, dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia (sekretariat), a także na stronie internetowej www.promyk.org.pl

Stowarzyszenie, stosownie do potrzeb, zapewnia uczestnikom możliwość skorzystania z usług dostępowych:
*tłumacz języka migowego
* asystent osoby niepełnosprawnej.

Koordynator projektu: Arkadiusz Niewiński, tel. 602 605 812

Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji NSP
Formularz rekrutacyjny dot. dzieci NSP
Formularz rekrutacyjny dot. nauczyciele NSP
Formularz rekrutacyjny dot. rodzice NSPPolub nas na Facebooku:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych Promyk w Szczytnie zaprasza podmioty uprawnione do składania propozycji finansowych
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Promyk za 2017 r.


OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 28 LUTEGO 2018

Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) proszę pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego tj. www.pozytek.gov.pl.

Bliższych informacji o Stowarzyszeniu Promyk udziela pracownik Stowarzyszenia elektronicznie - email: stowarzyszenie@promyk.org.pl
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

PROTOKÓŁ z dnia 05.06.2017 r.
z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II" współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
PROTOKÓŁ z dnia 25.05.2017 r.
z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego" współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Informacja w sprawie wyboru
najkorzystniejszej ofertyW odniesieniu do ogłoszenia nr 2 dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn., "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" pojawiły się zapytania odnośnie tego ogłoszenia.

1. Ile wniosków o płatność oraz ewentualnych aneksów?

2. Ile dokumentów księgowych? (pozycji we wnioskach o płatność)?

3. Czy w ramach projektu odbywały się postępowania publiczne? (obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówień)?

Udzielono następujących odpowiedzi:

Odpowiadając na zadane pytania informuję, że:

pyt. 1 - były 4 wnioski o płatność.

pyt. 2 - w pierwszym wniosku o płatność były 2 pozycje potwierdzające poniesione wydatki, w drugim wniosku o płatność było 19 pozycji potwierdzających poniesione wydatki, w trzecim wniosku o płatność było 17 pozycji potwierdzających wydatki, a w czwartym wniosku o płatność było 8 pozycji potwierdzających poniesione wydatki,

pyt. 3 - w ramach projektu odbyło się jedno postępowanie publiczne.
BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
DLA SENIORÓW


• Przygotowywanie dokumentów, pism itp.
• Pomoc w interpretacji zawieranych umów.
• Zawieranie umowy kupna na odległość.
• Pomoc w rozwiązaniu problemów o charakterze prawnym.
• Wyjaśnianie praw i obowiązków wynikających z aktualnego stanu prawnego itp.
• Inne

Możliwość skorzystania mają osoby w wieku 60+.

Informacje tel: 514 087 611
Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie
Pasymska 21A gabinet nr 53 (I piętro)
Zaproszenie nr 1 do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego

Zaproszenie nr 2 do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznegoprzejdź do ARCHIWUMKRS 0000160511

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

Konto do darowizn:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie 19 8838 0005 2001 0103 9024 0001


Przelew mobilny


STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Strona utrzymywana non-profitowo na serwerach firmy
Agencja SEO Skuteczni.pl