STRONA GŁÓWNA
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI
STATUT
WŁADZE STOWARZYSZENIA
CENTRUM
NIEPUBLICZNA SZKOŁA
NASZE CERTYFIKATY
GALERIA
AKTUALNOŚCI
SPONSORZY
WYDARZENIA
NAPISZ DO NAS
PRZETARGI
ROZBUDOWA CENTRUM
ENERGIA ODNAWIALNA
SPRAWOZDANIA
      Z DZIAŁALNOŚCI12-100 SZCZYTNO
ul. PASYMSKA 21A
tel/fax (089) 623-12-26
NIP 745-17-18-387
REGON 519549827

Dojazd:
mapka
Kliknij, aby powiększyć!
Zachęcamy do odprowadzenia 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Witamy na stronach stowarzyszenia "Promyk"

Polub nas na Facebooku:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych Promyk w Szczytnie zaprasza podmioty uprawnione do składania propozycji finansowych
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Promyk za 2017 r.


OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 28 LUTEGO 2018

Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) proszę pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego tj. www.pozytek.gov.pl.

Bliższych informacji o Stowarzyszeniu Promyk udziela pracownik Stowarzyszenia elektronicznie - email: stowarzyszenie@promyk.org.pl
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

PROTOKÓŁ z dnia 05.06.2017 r.
z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II" współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
PROTOKÓŁ z dnia 25.05.2017 r.
z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego" współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Informacja w sprawie wyboru
najkorzystniejszej ofertyW odniesieniu do ogłoszenia nr 2 dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn., "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" pojawiły się zapytania odnośnie tego ogłoszenia.

1. Ile wniosków o płatność oraz ewentualnych aneksów?

2. Ile dokumentów księgowych? (pozycji we wnioskach o płatność)?

3. Czy w ramach projektu odbywały się postępowania publiczne? (obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówień)?

Udzielono następujących odpowiedzi:

Odpowiadając na zadane pytania informuję, że:

pyt. 1 - były 4 wnioski o płatność.

pyt. 2 - w pierwszym wniosku o płatność były 2 pozycje potwierdzające poniesione wydatki, w drugim wniosku o płatność było 19 pozycji potwierdzających poniesione wydatki, w trzecim wniosku o płatność było 17 pozycji potwierdzających wydatki, a w czwartym wniosku o płatność było 8 pozycji potwierdzających poniesione wydatki,

pyt. 3 - w ramach projektu odbyło się jedno postępowanie publiczne.
BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
DLA SENIORÓW


• Przygotowywanie dokumentów, pism itp.
• Pomoc w interpretacji zawieranych umów.
• Zawieranie umowy kupna na odległość.
• Pomoc w rozwiązaniu problemów o charakterze prawnym.
• Wyjaśnianie praw i obowiązków wynikających z aktualnego stanu prawnego itp.
• Inne

Możliwość skorzystania mają osoby w wieku 60+.

Informacje tel: 514 087 611
Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie
Pasymska 21A gabinet nr 53 (I piętro)
Zaproszenie nr 1 do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego

Zaproszenie nr 2 do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznegoprzejdź do ARCHIWUMKRS 0000160511

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Strona utrzymywana non-profitowo na serwerach firmy
skuteczni.pl