STRONA GŁÓWNA
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI
STATUT
WŁADZE STOWARZYSZENIA
CENTRUM
NIEPUBLICZNA SZKOŁA
NASZE CERTYFIKATY
GALERIA
AKTUALNOŚCI
SPONSORZY
WYDARZENIA
NAPISZ DO NAS
PRZETARGI
ROZBUDOWA CENTRUM
ENERGIA ODNAWIALNA
SPRAWOZDANIA
      Z DZIAŁALNOŚCI12-100 SZCZYTNO
ul. PASYMSKA 21A
tel/fax (089) 623-12-26
NIP 745-17-18-387
REGON 519549827

Dojazd:
mapka
Kliknij, aby powiększyć!
Zachęcamy do odprowadzenia 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Witamy na stronach stowarzyszenia "Promyk"


Polub nas na Facebooku:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych Promyk w Szczytnie zaprasza podmioty uprawnione do składania propozycji finansowych
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Promyk za 2017 r.


Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) proszę pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego tj. www.pozytek.gov.pl.

Bliższych informacji o Stowarzyszeniu Promyk udziela pracownik Stowarzyszenia elektronicznie - email: stowarzyszenie@promyk.org.pl
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

PROTOKÓŁ z dnia 05.06.2017 r.
z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II" współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
PROTOKÓŁ z dnia 25.05.2017 r.
z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego" współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Informacja w sprawie wyboru
najkorzystniejszej ofertyW odniesieniu do ogłoszenia nr 2 dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn., "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" pojawiły się zapytania odnośnie tego ogłoszenia.

1. Ile wniosków o płatność oraz ewentualnych aneksów?

2. Ile dokumentów księgowych? (pozycji we wnioskach o płatność)?

3. Czy w ramach projektu odbywały się postępowania publiczne? (obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówień)?

Udzielono następujących odpowiedzi:

Odpowiadając na zadane pytania informuję, że:

pyt. 1 - były 4 wnioski o płatność.

pyt. 2 - w pierwszym wniosku o płatność były 2 pozycje potwierdzające poniesione wydatki, w drugim wniosku o płatność było 19 pozycji potwierdzających poniesione wydatki, w trzecim wniosku o płatność było 17 pozycji potwierdzających wydatki, a w czwartym wniosku o płatność było 8 pozycji potwierdzających poniesione wydatki,

pyt. 3 - w ramach projektu odbyło się jedno postępowanie publiczne.
BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
DLA SENIORÓW


• Przygotowywanie dokumentów, pism itp.
• Pomoc w interpretacji zawieranych umów.
• Zawieranie umowy kupna na odległość.
• Pomoc w rozwiązaniu problemów o charakterze prawnym.
• Wyjaśnianie praw i obowiązków wynikających z aktualnego stanu prawnego itp.
• Inne

Możliwość skorzystania mają osoby w wieku 60+.

Informacje tel: 514 087 611
Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie
Pasymska 21A gabinet nr 53 (I piętro)
Zaproszenie nr 1 do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego

Zaproszenie nr 2 do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznegoprzejdź do ARCHIWUMKRS 0000160511

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Strona utrzymywana non-profitowo na serwerach firmy
skuteczni.pl